+48 696 481 842 biuro@entersoft.pl

Faktura

jest prostym programem umożliwiającym wystawianie i drukowanie Faktur, Faktur zaliczkowych, rozliczeniowych, Faktur VAT RR, Faktur VAT EXP wraz z ewidencją i zapamiętywaniem danych klientów, stawek vat, opakowań, grup towarowych, kartotek magazynowych itp.

Program prowadzi ewidencję sald klientów i płatności z możliwością rejestrowania wpłat częściowych.

Zaletą programu jest możliwość wpisania w nazwie towaru dowolnie długiego tekstu (szczególnie przydatne w przypadku faktur opisowych – usługi, itp.). Program automatycznie podczas wydruku formatuje tekst i dzieli go tak, aby mieścił się w obrębie swojej kolumny.

Program daje możliwość dowolnego edytowania i formatowania kolumn wydruku, tak aby dostosować konkretny wydruk do potrzeb i wymagań klienta.

Podstawowe możliwości:
Wystawianie:

 • Faktur VAT,
 • Faktur z odwrotnym obciążeniem,
 • Faktur VAT – korekta,
 • Faktur VAT zaliczkowych,
 • Faktur VAT rozliczeniowych do zaliczek,
 • Faktur VAT RR,
 • Faktur VAT Export,
 • Faktur VAT Export – korekta,
 • Faktur VAT Wewnętrznych,
 • Rachunków,
 • Paragonów fiskalnych – obsługa drukarek fiskalnych
 • Faktur do paragonów fiskalnych,
 • Wezwań do zapłaty,
 • Zleceń spedycyjnych,
 • Not korygujących,
 • Duplikatów dokumentów,
 • Faktur PROFORMA,
 • Faktury obsługujące handel złomem (odwrotne obciążenie podatkiem VAT),
 • Wystawianie KP i ewidencjonowanie płatności klientów (również wpłaty częściowe do dokumentów),
 • Obliczanie sald płatności dokumentów i klientów,
 • Prowadzenie RAPORTÓW KASOWYCH,

Drukowanie:

 • Rejestrów sprzedaży VAT, RR, Exp, Wew,
 • Zestawień kartotek magazynowych,
 • Zestawień kontrahentów: salda, obroty, faktury, ranking wg obrotów,
 • Możliwość drukowania faktur na drukarkach laserowych, atramentowych oraz igłowych,
 • Dowolna numeracja dokumentów – możliwość nadania pierwszego numeru w dokumencie (dzięki tej opcji pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie)
 • Wyliczanie wszystkich dokumentów i cen towarów według wybranej metody od systemu NETTO lub od BRUTTO,
 • Możliwość prowadzenia nieograniczonej ilości magazynów,
 • Nieograniczona co do ilości baza klientów, dokumentów, stawek vat, opakowań itd.
 • Moduł wydruków – daje możliwość dostosowania wydruków programu do własnych potrzeb,Drukowanie loga firmy na dokumentach,
 • Obsługa użytkowników i ich uprawnień (możliwość zarządzania uprawnieniami, nielimitowana liczba użytkowników),
 • Archiwizacja danych,  Automatyczne aktualizacje programu.