+48 696 481 842 biuro@entersoft.pl

Outsourcing IT

Oferujemy kompleksową opiekę informatyczną indywidualnie skalkulowaną dla każdego klienta. Jesteśmy w stanie rozwiązać wszelkie problemy techniczne zarówno ze sprzętem, jak i oprogramowaniem, które mogą wystąpić u Państwa w firmie.

W ramach opieki informatycznej oferujemy:

 • nadzorowanie pracy sieci komputerowych, serwerów i innych urządzeń,
 • rozbudowę, modernizację istniejących sieci,
 • wymianę i zakup nowego sprzętu,
 • opiekę nad poprawnym funkcjonowaniem istniejących aplikacji i systemów,
 • archiwizację danych,
 • instalację programów antywirusowych,
 • usuwanie wirusów,
 • instalację i konfigurację oprogramowania klienta,
 • doradztwo techniczne, pomoc telefoniczną i mailową
 • udzielanie pomocy przez zdalny dostęp do komputera
 • bezpłatne aktualizacje na wszystkie programy EnterSoft na czas trwania umowy !

Koszty współpracy w zakresie opieki zależą m.in. od:

 • ilości i rodzaju serwerów oraz usług na nich zainstalowanych
 • ilości komputerów
 • miesięcznej liczby godzin pracy
 • częstości wizyt w Państwa firmie
 • oczekiwanego czasu reakcji na usunięcie awarii

Podpisanie umowy na opiekę informatyczną pozwala skupić się na podstawowej działalności firmy, pozostawiając sprawy techniczne – sprzęt komputerowy, sieci, oprogramowanie naszej firmie.

Klienci z podpisaną umową na opiekę informatyczną w dowolnym wariancie nabywają w ramach trwania tej umowy prawo do zgłaszania potrzeb zmian w programach naszej produkcji oraz pierwszeństwa w tworzeniu nowych opcji i ulepszeń oraz bezpłatnych aktualizacji oprogramowania produkcji EnterSoft.

Opłaty i termin wykonania nowych funkcjonalności są każdorazowo ustalane indywidualnie i zależą od rodzaju posiadanej umowy na opiekę informatyczną.

Umowa ta będzie dla Państwa gwarancją terminowości naszych usług i krótkiego czasu reakcji na zgłoszenie.

Pomoc zdalna

Pomoc zdalna jest usługą oferowaną klientom, którzy podpisali z nami umowę na opiekę informatyczną i jednocześnie wyrazili zgodę na taką usługę zgodnie z wymogiem Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym

Dzięki tej usłudze, możemy rozwiązać problem zdalnie, bez konieczności wizyty w Państwa firmie, prowadząc Państwa przez telefon lub wykonując operacje na Państwa komputerze przez łącze internetowe (cała transmisja jest szyfrowana). 

Główne zalety korzystania z pomocy zdalnej:

 • szybkość – w zależności od rodzaju wybranej opcji opieki informatycznej – możliwa natychmiastowa reakcja na zgłoszony problem,
 • oszczędność kosztów – w większości przypadków nie ma potrzeby zamawiania wizyty informatyka do siedziby firmy,
 • bezpieczeństwo – połączenie jest szyfrowane

Operacje wykonywane przez nas są widoczne na Państwa monitorze. W zależności od konfiguracji po wyłączeniu programu nasz dostęp do Państwa komputera jest już niemożliwy.