+48 696 481 842 biuro@entersoft.pl

KRZ

Księga Rejestracji Zwierząt

jest zapisem historii zwierząt przebywających w danej siedzibie stada.

Do księgi  rejestracji wpisuje się:

-numer siedziby stada
-imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierzęcia
-adres siedziby stada

Umieszcza się w niej informacje na temat zwierząt przebywających w siedzibie stada:

-numer identyfikacyjny zwierzęcia
-datę urodzenia zwierzęcia
-płeć i rasę zwierzęcia
-numer identyfikacyjny matki, ojca zwierzęcia
-datę i kod przybycia zwierzęcia do siedziby stada
-dane o pochodzeniu zwierzęcia
-datę ubycia zwierzęcia ze stada
-przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada
-dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano

Księga rejestracji zwierząt jest prowadzona oddzielnie dla każdego gatunku zwierząt.


Program kontroluje poprawność numerów identyfikacyjnych.

Księga współpracuje z programem Magazyn.

Jeśli np. prowadzisz skupy zwierząt, to podczas wystawiania faktury RR w programie Magazyn numery identyfikacyjne zwierząt automatycznie są rejestrowane w Księdze.

To rozwiązanie znacznie przyspiesza i upraszcza procedurę skupu.

Masz więcej firm lub oddziałów zapytaj o moduł wielofirmowy i wielooddziałowy.

Do pobrania